Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38826
Nhan đề: Nghiên cứu đề xuất công thức tính toán sức kháng ma sát đơn vị cho cọc khoan nhồi phụt vữa thành biên tại một công trình ở thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần, Thanh Danh
Trần, Văn Thân
Trần, Tuấn Anh
Từ khoá: Cọc khoan nhồi
Phụt vữa
Công thức quan hệ
Sức kháng ma sát đơn vị
SPT
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 623 .- Tr.140-144
Tóm tắt: Nghiên cứu này đề xuất mô hình đơn giản để tính toán sức kháng ma sát đơn vị theo kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT cho loại cọc khoan nhồi phụt vữa thành biên bằng phương pháp phân tích ngược kết quả sức chịu tải từ thí nghiệm O-cell hiện trường của một cuộc thể có sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên thi công tại một công trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích đã đưa ra quan hệ f,=8.76Nsᵖт có thể sử dụng để dự đoán hợp lý sức kháng ma sát đơn vị cho loại cọc khoan nhồi sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên của khu vực địa chất nghiên cứu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38826
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.