Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38849
Title: Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi chất lượng siêu cao dùng cho kết cấu đặc biệt của nhà siêu cao tầng
Authors: Phạm, Hữu Hanh
Nguyễn, Văn Tuấn
Nguyễn, Công Thắng
Keywords: Chất lượng siêu cao
Chế tạo bê tông cốt sợi
Nhà siêu cao tầng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 10 .- Tr.64-69
Abstract: Trong xây dựng nhà siêu cao tầng, vật liệu xây dựng cần thiết phải có chất lượng đảm bảo cho khả năng chịu lực đặc biệt của nó; trong đó bê tông sử dụng cho các công trình này thường phải là loại có chất lượng cao. Tuy nhiên, kết cấu cho các công trình này rất đa dạng, trong đó có loại cấu kiện phải có sự dẻo dai, tính đồng nhất cao để chịu tải trọng động hay kích thước mỏng thậm chí không thể bố trí được cốt thép lớn nên thường phải dùng vật liệu kim loại. Việc sử dụng kim loại làm tăng tải trọng và tăng giá thành công trình lên rất nhiều và tuổi thọ có thể bị suy giảm do kém bền ăn mòn. Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài nghiên cứu chế loại bê tông cốt sợi chất lượng siêu cao với cường độ nén lớn hơn 150 MPa và cường độ uốn trên 35 MPa. Loại bê tông này không những làm giảm kích thước cấu kiện mà còn có thể giảm lượng cốt thép, thậm chí không cần cốt thép như bê tông cốt thép truyền thống, đây sẽ là vật liệu rất hiệu quả sử dụng cho các kết cấu móng, đúc sẵn của nhà siêu cao tầng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38849
ISSN: 1859-3011
Appears in Collections:Vật liệu Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.