Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38855
Nhan đề: Giải pháp cao độ nền và thoát nước mặt ứng phó ngập lụt do biến đổi khí hậu tại các đô thị tỉnh Bình Dương theo cấu trúc tầng bậc
Tác giả: Nguyễn, Trung Kiên
Từ khoá: Cao độ nền và thoát nước mặt
Ứng phó ngập lụt do biến đổi khí hậu
Cấu trúc tầng bậc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 623 .- Tr.159-162
Tóm tắt: Bình Dương là một tỉnh thuộc lưu vực của hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai. Dựa trên các vấn đẽ ngập lụt do biến đổi khí hậu (BĐKH) và yêu cầu phát triển các đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 cho thấy sự cần thiết nghiên cứu các giải pháp cao độ nền và thoát nước mặt ứng phó ngập lụt theo cấu trúc tầng bậc. Cụ thể, các giải pháp nghiên cứu từ cấp độ tổng thể đến cụ thể, từ xa đến gần (cấp vùng, cấp tỉnh, cấp đô thị) theo hướng đảm bảo tận dụng điều kiện tự nhiên riêng biệt để lựa chọn cấp độ ứng phó phù hợp với chức năng sử dụng đặc thù từng khu vực phát triển đô thị (cấp cao, cấp tiêu chuẩn, cấp thấp).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38855
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.