Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38860
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí và số mối nối thép bằng coupler đến ứng xử của dầm bê tông cốt thép
Authors: Nguyễn, Thanh Hưng
Huỳnh, Phương Doanh
Keywords: Dầm bê tông cốt thép
Mối nối cốt thép
Ống ren
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 623 .- Tr.172-176
Abstract: Bài báo này nghiên cứu đánh giá tác động của vị trí và số mối nối thép bằng ống ren (coupler) đến ứng xử của dầm bê tông cốt thép. Các dầm bê tông có cốt thép được nối bằng coupler trên cùng một mặt cắt được thực nghiệm. Kết quả chỉ ra rằng khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép sử dụng nối thép bằng coupler ở các vị trí khác nhau giảm không đáng kể so với dầm không nối thép.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38860
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.