Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38877
Title: Các bài toán tổ hợp trong kì thi Olympic quốc tế.
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Nguyễn, Thị Cẩm Thùy
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn gồm có 2 chương: Chương 1. “Các kiến thức chuẩn bị” đưa ra một số kiến thức cơ bản có liên quan để bổ trợ cho luận văn. Chương 2. “Các bài toán tổ hợp trong kì thi Olympic quốc tế” trình bày các bài toán về tổ hợp trong kì thi Olympic quốc tế qua các năm.
Description: 160 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38877
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.72.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.