Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38877
Nhan đề: Các bài toán tổ hợp trong kì thi Olympic quốc tế.
Tác giả: Nguyễn, Trung Kiên
Nguyễn, Thị Cẩm Thùy
Từ khoá: Sư phạm Toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn gồm có 2 chương: Chương 1. “Các kiến thức chuẩn bị” đưa ra một số kiến thức cơ bản có liên quan để bổ trợ cho luận văn. Chương 2. “Các bài toán tổ hợp trong kì thi Olympic quốc tế” trình bày các bài toán về tổ hợp trong kì thi Olympic quốc tế qua các năm.
Mô tả: 160 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38877
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.