Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38879
Title: Ứng dụng véctơ giải một số bài toán hình học trong mặt phẳng.
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Đinh, Văn Lộc
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày ứng dụng của véctơ trong việc giải các bài toán chứa yếu tố thẳng hàng, song song; bài toán chứng minh ba đường thẳng đồng quy, các đường thẳng cùng đi qua điểm cố định; bài toán quỹ tích điểm; tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của một đại lượng và cuối cùng là định lý Con nhím. Nghiên cứu, sưu tầm và hệ thống lại một số dạng điển hình theo từng chủ đề thông qua các ví dụ minh hoạ, cung cấp một lượng bài tập tự luyện có lời giải chi tiết chất lượng cho từng chủ đề. Giới thiệu định lý Con nhím như là một công cụ mới lạ trong việc xử lý các bài toán chứng minh thường gặp trong hình học phẳng như chứng minh vuông góc, đồng quy,...
Description: 119 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38879
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.