Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38886
Nhan đề: Data F5.1_ODA
Từ khoá: F5.1
Năm xuất bản: 2020
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38886
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_Data for mapping115.27 kBMicrosoft Excel XMLXem xlsx
_file_1.06 MBMicrosoft Excel XMLXem xlsx
_file_1.09 MBMicrosoft Excel XMLXem xlsx
Your IP: 44.222.104.206


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.