Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38896
Title: Vận dụng mô hình hóa toán học trong dạy học gắn với thực tiễn các bài toán GTLN, GTNN chương khảo sát hàm số lớp 12.
Authors: Bùi, Anh Kiệt
Nguyễn, Thị Ngọc Như
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt lý thuyết mô hình hóa toán học. Trình bày mô hình áp dụng trong luận văn và một số bài toán vận dụng. Thực nghiệm để đưa ra kết luận về tính khả thi.
Description: 66 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38896
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.