Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38912
Title: Khối đa diện và thể tích khối đa diện.
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Đặng, Lâm Hào
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày khái niệm đa giác và diện tích một số đa giác thường gặp. Trình bày các khái niệm, định lí, tính chất của khối đa diện và thể tích khối đa diện. Công thức tỉ số thể tích của khối đa diện. Phân loại các dạng bài tập thường gặp về thể tích khối đa diện trong đề thi THPTQG. Một số bài toán cực trị và bài toán thực tế về thể tích khối đa diện.
Description: 123 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38912
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
52.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.