Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3892
Title: Quy hoạch du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng cho khu vực Tây Nguyên
Authors: Nguyễn, Quyết Thắng
Keywords: Du lịch sinh thái
Cộng đồng
Khu vực Tây Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 5 .- Tr.31-33
Abstract: Phát triển du lịch sinh thái (DLST) đúng nghĩa phải gắn với việc bảo tồn môi trường tự nhiên và văn hóa bản địa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương. Nhưng để làm được điều này, theo kinh nghiệm của các nước, việc triển khai DLST gắn với cộng đồng phải được thực hiện ngay từ khâu quy hoạch DLST, trong đó cộng đồng được tham gia ngay từ khâu quy hoạch và triển khai hoạt động DLST. Bài viết này phân tích thực trạng quy hoạch DLST dựa vào cộng đồng tại khu vực Tây Nguyên, từ đó đưa ra một số nguyên tắc quy hoạch các điểm tài nguyên du lịch sinh thái ở khu vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3892
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.