Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38937
Title: Vấn đề nứt kết cấu tầng hầm công trình nhà cao tầng tại Tp.Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Trung Phong
Keywords: Nứt tầng hầm
Bê tông
Phân tích thống kê
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 625 .- Tr.98-101
Abstract: Do điều kiện thi công phức tạp nên việc thi công tầng hầm nhà cao tầng tại TP. Hồ Chí Minh thường gặp nhiều vấn đề, đặc biệt là hiện tượng xuất hiện vết nứt trên các kết cấu. Bài báo này trình bày về việc tổng kết nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng nứt các kết cấu tầng hầm này thông qua việc đánh giá, tổng kết hiện tượng nứt kết cấu sàn, vách hầm của một số công trình tại TP. Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38937
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.8.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.