Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3896
Title: Giải pháp phát triển du lịch đường sông Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Keywords: Du lịch đường sông
Thành phố Cần Thơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 5 .- Tr.38-39
Abstract: Cần Thơ sở hữu tài nguyên du lịch đường sông rất phong phú. Tuy nhiên, sự phát triển của loại hình du lịch đường sông Thành phố Cần Thơ chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương, các hoạt động du lịch sông nước chủ yếu mang tính tự phát, chưa chuyên nghiệp. Bài viết này phác họa kinh nghiệm phát triển du lịch đường sông của một số quốc gia, từ đó gợi ý giải pháp thúc đẩy phát triển loại hình du lịch đường sông Thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3896
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.