Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38970
Title: Nghiên cứu sử dụng bản quá độ bằng bê tông cốt thanh GFRP
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Đặng, Minh Giang
Nguyễn, Đăng Huỳnh
Keywords: Thanh GFRP
Bê tông cốt GFRP
Bản quá độ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.9-12
Abstract: Bê tông cốt thanh thủy tinh (GFRP) được sử dụng từ khá lâu và ngày càng chứng minh được tính ưu việt của nó thay thế cho bê tông cốt thép, đặc biệt là cho các kết cấu thường xuyên bị ẩm ướt, ngập mặn, nhiễm từ...Tiêu chuẩn về vật liệu và về kết cấu bê tông cốt GFRP ngày càng hoàn thiện. Bài viết này, trình bày một ý tưởng tính toán và sử dụng bê tông cốt GFRP làm bản quá độ cho cầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38970
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.