Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38981
Title: Khảo sát ăn mòn màng sơn lót Ethyl silicate giàu kẽm biến tính bằng Nanoclay
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Lê, Xuân Quang
Lê, Ngọc Lý
Nguyễn, Mạnh Hà
Đỗ, Duy Tùng
Ngô, Thị Hồng Quế
Lưu, Thị Thu Hà
Ngô, Kế Thế
Nguyễn, Nhị Trự
Keywords: Sơn giàu kẽm
Ethyl silicate
Nanoclay
Ăn mòn
Phổ tổng trở điện hoá (EIS)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.29-33
Abstract: Sơn giàu kẽm ethyl silicate được đánh giá là màng sơn lót thuộc hệ thống sơn bảo vệ, có độ bám dính cao, khả năng chống ăn mòn tốt cho các kết cấu thép trong môi trường nhiễm mặn. Trong công trình này, màng sơn lót ethyl silicate được chế tạo mới với hàm lượng bột màu kẽm 60% và biến tính bằng phụ gia nanoclay từ 1 đến 3%. Đã tiến hành đánh giá tính năng cơ lý cũng như khảo sát khả năng bảo vệ của màng trong môi trường nhiễm mặn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38981
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.