Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38986
Title: Nghiên cứu tính toán sức chịu tải của cọc barrette trên cơ sở so sánh với thí nghiệm O-cell
Authors: Trần, Văn Thân
Keywords: O-cell
Cọc barette
Cọc khoan nhồi
Sức chịu tải
PTHH
Plaxis 3D
Phân tích ngược
Mô phỏng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 625 .- Tr.232-236
Abstract: Hiện nay nhu cầu xây dựng các công trình nhà cao tầng ở nước ta là rất lớn, các cọc barrette và khoan nhồi đường kính lớn có sức chịu tải lớn đang được áp dụng rất phổ biến. Vì vậy, việc xác định sức chịu tải của chúng là điều không thể tránh khỏi. Nhằm khắc phục những nhược điểm của phương pháp thử tải tĩnh truyền thống, phương pháp thử tải tĩnh bằng hộp tải trọng O-cell đã được sử dụng. Một phân tích ngược đã được thực hiện để nghiên cứu sức chịu tải của cọc barrette dựa trên cơ sở lý thuyết của thí nghiệm O-cell bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) sử dụng Plaxis 3D, ứng dụng phân tích tính toán sức chịu tải của một cọc barrette ở một công trình tại khu vực Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, kết quả mô phỏng được so sánh với số liệu quan trắc ngoài hiện trường cho thấy là đáng tin cậy. Kết quả tính toán sẽ cho phép dự báo được sức chịu tải của cọc và lựa chọn vị trí đặt hộp tải trọng O-cell hợp lý hơn để có thể tối đa hóa khả năng chịu lực của cọc thí nghiệm. Nghiên cứu này cung cấp một tài liệu tham khảo cho việc thiết kế thí nghiệm O-Cell.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38986
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.16.238


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.