Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38988
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần Sonadezi Long Thành
Authors: Trịnh, Minh Hưng
Lê, Trung Phong
Keywords: Sonadezi Long Thành
Yếu tố ảnh hưởng chất lượng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 625 .- Tr.237-239
Abstract: Trong nghiên cứu này tác giả sẽ dùng phương pháp Lập ma trận vuông Warkentin và Kiểm định bằng thang đo Likert để phân tích và đánh giá một cách hệ thống kết quả của các khảo sát liên quan đến quản lý chất lượng công trong giai đoạn thi công tại Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành. Từ đó xếp hạng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thi công công trình tại đơn vị để có phương hướng hoàn thiện lại các quy trình quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38988
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
946.51 kBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.