Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39009
Title: Khảo sát số bằng ABAQUS các tham số ảnh hưởng đến liên kết cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép - Phần 2: Ảnh hưởng của cường độ bê tông và cốt thép
Authors: Trương, Quang Hải
Nguyễn, Minh Tuấn Anh
Trương, Hoài Chính
Đào, Ngọc Thế Lực
Keywords: Cột CFST
Sàn phẳng BTCT
Chọc thủng
Cốt thép đai
Cường độ bê tông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 626 .- Tr.10-13
Abstract: Cột ống thép nhồi bê tông, với những ưu điểm như cường độ cao, độ cứng và khả năng phân tán năng lượng lớn, thi công dễ dàng được xem là một sự thay thế phù hợp cho cột bê tông cốt thép truyền thông. Sự kết hợp cột ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng bê tông cốt thép sẽ tạo ra một hệ kết cấu có tính ứng dụng cao cho kết cấu nhà cao tầng. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trong hệ kết cấu kết hợp cột CFST với sàn phẳng bê tông cốt thép là liên kết và ứng xử quan trọng tại liên kết là chọc thủng. Hiện nay, các nghiên cứu chỉ thực hiện nghiên cứu tổng thể cho liên kết cột giữa với sàn phẳng và chưa có nhiều các nghiên cứu đề cập đến sự đóng góp của từng bộ phận liên kết đến khả năng chịu cắt thủng của sàn tại liên kết cột giữa ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng bê tông cốt thép. Trong bài báo này sẽ phân tích ảnh hưởng của các tham số như cường độ bê tông và các loại cốt thép đến khả năng chịu cắt thủng của sàn để có những hiểu biết rõ hơn tác động của từng chi tiết đến khả năng chịu cắt của sàn làm cơ sở cho thiết kế liên kết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39009
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.