Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39015
Title: Tìm biến đổi hartley của hàm Vening- Meinesz trên mặt phẳng
Authors: Đỗ, Minh Tuấn
Nguyễn, Thị Hải Yến
Trịnh, Ngọc Hà
Keywords: Vening- Meinesz
Biến đổi
Hartley
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 626 .- Tr.27-29
Abstract: Trong trắc địa vật lý, công thức Vening- Meinesz là công thức thể hiện mối quan hệ giữa góc lệch dây dài với số liệu dị thường trọng lực. Vì vậy. dựa vào công thức này với tích phân dạng chập, có thể áp dụng các biến đôi tuyến tính, như biến dôi Pouric, Hartley để tính góc lệch dây dài. Các dị thường trọng lực là các giá trị rời rạc xác định tại các điểm phân bố không đồng đều trên mặt trái đất, vì vậy, để tiện cho việc tính toán, cần có biến đổi Hartley thuận của hàm Vening- Meinesz dưới dạng hàm giải tích. Ngoài ra, công thức Vening- Meinesz được đưa ra cho một câu, nhưng trong thực tế, để đơn giản cho việc tính toán, trong phạm vi một khu vực nhỏ, có thể sử dụng thay thế mặt cầu bằng mặt phẳng. Hiển nhiên, khi thay thế mặt cầu bằng mặt phẳng sẽ có sai số, sai số này càng lớn khi khu vực tính toán càng rộng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39015
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
866.95 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.