Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39015
Nhan đề: Tìm biến đổi hartley của hàm Vening- Meinesz trên mặt phẳng
Tác giả: Đỗ, Minh Tuấn
Nguyễn, Thị Hải Yến
Trịnh, Ngọc Hà
Từ khoá: Vening- Meinesz
Biến đổi
Hartley
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 626 .- Tr.27-29
Tóm tắt: Trong trắc địa vật lý, công thức Vening- Meinesz là công thức thể hiện mối quan hệ giữa góc lệch dây dài với số liệu dị thường trọng lực. Vì vậy. dựa vào công thức này với tích phân dạng chập, có thể áp dụng các biến đôi tuyến tính, như biến dôi Pouric, Hartley để tính góc lệch dây dài. Các dị thường trọng lực là các giá trị rời rạc xác định tại các điểm phân bố không đồng đều trên mặt trái đất, vì vậy, để tiện cho việc tính toán, cần có biến đổi Hartley thuận của hàm Vening- Meinesz dưới dạng hàm giải tích. Ngoài ra, công thức Vening- Meinesz được đưa ra cho một câu, nhưng trong thực tế, để đơn giản cho việc tính toán, trong phạm vi một khu vực nhỏ, có thể sử dụng thay thế mặt cầu bằng mặt phẳng. Hiển nhiên, khi thay thế mặt cầu bằng mặt phẳng sẽ có sai số, sai số này càng lớn khi khu vực tính toán càng rộng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39015
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
866.95 kBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.