Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39018
Title: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh thời đại công nghệ số
Authors: Lê, Thị Thủy
Keywords: Ứng dụng công nghệ thông tin
Giảng dạy tiếng Anh
Công nghệ số
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Tập. 176, Số 115 .- Tr.29-33
Abstract: Từ những năm 2000, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy nói chung, Tiếng Anh nói riêng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hết sức khuyến khích, ủng hộ nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Trong thời đại hội nhập quốc tế, CNTT bùng nổ, hoạt động dạy - học Tiếng Anh càng không nằm ngoài xu thế đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39018
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.