Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39053
Title: Khảo sát thực nghiệm sự làm việc chịu xoắn của liên kết nối ống thép tròn dùng mặt bích và bu lông
Authors: Phan, Công Bàn
Trịnh, Văn Thao
Lê, Anh Tuấn
Keywords: Mặt bích
Lực kéo trong bu lông
Mối nối chịu lực kéo xoắn đồng thời
Liên kết trượt ma sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 626 .- Tr.123-128
Abstract: Việc nghiên cứu về sự làm việc đồng thời của bu lông, mặt bích và ống thép chưa được đề cập nhiều trong các thiết kế. Do đó trong thực tế đã xảy ra những sự cố phá hoại tại liên kết này, nhiều nguyên nhân là do chưa xét tác dụng đồng thời của tải trọng mà chỉ xét các yếu tố tác dụng đơn thuần. Tùy vào tỉ lệ kích thước của bu lông, mặt bích và ống thép ta có 3 mô hình phá hủy: Mặt bích, ống thép quá dày, phá hoại xảy ra ờ bu lông; Mặt bích, ống thép quá mỏng, phá hoại xảy ra ở mặt bích hay ống thép, phá hoại đồng thời ở bu lông, mặt bích và ống thép. Bài báo nhằm đưa ra mối quan hệ giữa lực kéo trong cấu kiện và kéo dọc trong Bu lông và kiến nghị nên cho tỉ lệ giữa kích thước giữa đường kính thân bu lông, bề dày bản thép và ống thép để đảm bảo kết cấu làm việc tốt và tiết kiệm vật liệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39053
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.