Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39060
Title: Phân tích hiệu quả gia tăng sức chịu tải cho cọc khoan nhồi sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên tại một công trình ở thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Tuấn Anh
Trần, Văn Thân
Trần, Thanh Danh
Keywords: Hiệu quả
Phụt vữa thành biên
Sức chịu tải
Sức kháng ma sát
Cọc khoan nhồi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 626 .- Tr.141-145
Abstract: Nghiên cứu này nhằm phân tích hiệu quả gia tăng sức chịu tải của cọc khoan nhồi sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên bằng phương pháp so sánh kết quả sức chịu tải từ thí nghiệm O-cell hiện trường của hai cọc thử có cùng kích thước với một cọc thường và một cọc sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên thi công tại một công trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cho thấy biện pháp phụt vữa thành biên làm gia tăng trên 110% sức kháng ma sát của đoạn cọc áp dụng biện pháp phụt vữa từ đó làm tăng đáng kể sức chịu tải cọc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39060
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.