Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39060
Nhan đề: Phân tích hiệu quả gia tăng sức chịu tải cho cọc khoan nhồi sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên tại một công trình ở thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần, Tuấn Anh
Trần, Văn Thân
Trần, Thanh Danh
Từ khoá: Hiệu quả
Phụt vữa thành biên
Sức chịu tải
Sức kháng ma sát
Cọc khoan nhồi
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 626 .- Tr.141-145
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm phân tích hiệu quả gia tăng sức chịu tải của cọc khoan nhồi sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên bằng phương pháp so sánh kết quả sức chịu tải từ thí nghiệm O-cell hiện trường của hai cọc thử có cùng kích thước với một cọc thường và một cọc sử dụng biện pháp phụt vữa thành biên thi công tại một công trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cho thấy biện pháp phụt vữa thành biên làm gia tăng trên 110% sức kháng ma sát của đoạn cọc áp dụng biện pháp phụt vữa từ đó làm tăng đáng kể sức chịu tải cọc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39060
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.