Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3909
Title: Phát triển hoạt động xe buýt phục vụ khách city tour Hà Nội
Authors: Trần, Văn Giang
Keywords: Xe buýt
City tour
Hà Nội
Du lịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 5 .- Tr.54-55
Abstract: Tại Hà Nội, hoạt động vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) đang có sự phát triển đáng khích lệ, nhưng mới chỉ dừng lại ở việc vận chuyển hành khách nói chung mà vẫn chưa có phương thức riêng nhằm vận chuyển khách du lịch. Bài báo này đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động VTHKCC bằng xe buýt phục vụ khách du lịch City tour ở thủ đô.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3909
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 54.82.83.85


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.