Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39100
Title: Các yếu tố tài chính và xã hội ảnh hưởng đến chỉ số giá xây dựng
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Nguyễn, Anh Thư
Võ, Đăng Khoa
Huỳnh, Đặng Bích Vy
Trần, Vũ Nghiêm
Phạm, Công Minh
Keywords: Chỉ số giá
Chi phí
Quản lý dự án
Quản lý xây dựng
Tài chính
Xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 627 .- Tr.60-62
Abstract: Quản lý chi phí là một trong những nội dung quan trọng của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Trong đó, chỉ số giá là công cụ hỗ trợ quản lý chi phí hiệu quả. Nó là một chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian và làm cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chỉ số giá xây dựng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố vi mô và vĩ mô trong và ngoài nước bởi bản chất hay biến đổi của ngành công nghiệp xây dựng. Do đó, bài báo này sẽ trình một số các yếu tố tài chính và xã hội có khả năng tác động chỉ số giá xây dựng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39100
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.