Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3910
Title: Kinh tế thế giới 2017 và triển vọng 2018
Authors: Tùng Lâm
Keywords: Kinh tế thế giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 01+02 .- Tr.5-7
Abstract: Năm 2017 các nền kinh tế lớn thế giới đồng thời phát đi dấu hiệu lạc quan, bất chấp tác động của những yếu tố bất lợi như xu thế gia tăng bảo hộ thương mại toàn cầu. Không chỉ Mỹ, Trung Quốc, mà Châu Âu, Nhật Bản, những nền kinh tế vốn được xem có tốc độ tăng trưởng trí tuệ suốt trong nhiều năm qua, cũng đã bứt phá và trở thành động lực thúc đẩy kinh tế toàn cầu khởi sắc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3910
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.