Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39124
Title: Đánh giá ảnh hưởng quá trình thi công nhà ga tàu điện ngầm C8 - vườn hoa Hàng Đậu đến các công trình lân cận
Authors: Nguyễn, Công Giang
Tạ, Văn Anh
Nguyễn, Thanh Tuấn
Keywords: Hố đào sâu
Biến dạng địa chất
Chuyển vị tường vây
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 627 .- Tr.138-143
Abstract: Hiện nay, nhiều vấn đề đang xảy ra trong quá trình thi công hố đào sâu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công trình đang thi công và còn ảnh hưởng đến các công trình lân cận. Tại khu vực có địa tầng yếu, mực nước ngầm cao thì khả năng xảy ra sự cố công trình đặc biệt lớn. Bài báo này nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình thi công hố đào sâu đến các công trình lân cận, từ đó đưa ra những vấn đề cần lưu ý để đảm bảo quá trình thi công được an toàn và thuận lợi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39124
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.