Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39152
Title: Phân tích ứng xử của tấm sandwich trên nền có độ cứng biến thiên chịu tác dụng của tải trọng di động sử dụng phương pháp phần tử tấm nhiều lớp chuyển động
Authors: Cao, Tuấn Ngọc Thân
Nguyễn, Xuân Vũ
Lương, Văn Hải
Keywords: Tấm sandwich
Tải trọng chuyển động
Nền có độ cứng biến thiên
Phương pháp phần tử tấm nhiều lớp chuyển động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 627 .- Tr.232-240
Abstract: Trong bài báo này, ứng xử động của tấm sandwich trên nền có độ cứng biến thiên dưới tác dụng của tải trọng di chuyển được phân tích. Tấm sandwich được mô tả gồm một tấm bên trên liên kết với một tấm phía dưới bằng lớp liên kết đàn nhớt ở giữa và tấm phía dưới đặt trên nên có độ cứng biến thiên. Mô hình nền biến thiên được mô tả gồm có cản nhớt và lò xo đàn hồi, đặc tính của lò xo và cản nhớt được giả thuyết biến thiên dọc theo chiều dài của tấm. Phương pháp phần tử tấm nhiều lớp chuyển động (Multi-layer moving plate method-MMPM) được sử dụng để phân tích ứng xử động của tấm sandwich. Theo phương pháp này thì tấm sẽ được chia nhỏ thành những phần tử tấm nhiều lớp chuyển động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39152
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.