Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39154
Title: Một số lưu ý khi áp dụng các Tiêu Chuẩn Việt Nam hiện hành trong nghiệm thu cường độ bê tông
Authors: Nguyễn, Lê Thi
Nguyễn, Văn Hiếu
Hoàng, Đức Thảo
Keywords: Cường độ nén
Cấu kiện bê tông
Bê tông cốt thép
Tiêu chuẩn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 627 .- Tr.244-249
Abstract: Các tiêu chuẩn hiện hành đang được sử dụng để đánh giá, nghiệm thu cường độ của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép có khác nhau về phương pháp tính toán và đánh giá cường độ bê tông. Do vậy, các bên liên quan cần thống nhất lựa chọn tiêu chuẩn cụ thể áp dụng trong quá trình thi công và nghiệm thu công tác bê tông, tránh ghi chung chung “các tiêu chuẩn hiện hành” dễ dẫn đến tranh chấp trong quá trình thi công và nghiệm thu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39154
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.