Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39161
Title: Nâng cao vai trò của ngân sách trung ương trong hệ thống ngân sách Việt Nam
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Vai trò
Ngân sách trung ương
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 574 .- Tr.4-6
Abstract: Hệ thống ngân sách các quốc gia khác nhau sẽ được thiết kế theo những cách thức khác nhau. Nhưng dù thiết kế theo cách thức nào thì ở nhiều quốc gia đều cho thấy ngân sách trung ương đóng vai trò trung tâm, chủ đạo trong hệ thống ngân sách. Ở Việt Nam, Luật NSNN qua các thời kỳ đã từng bước hình thành khuôn khổ pháp lý quan trọng đồng bộ về quản lý NSNN, tiếp cận dần với thông lệ quốc tế thừa nhận chung. Theo đó, vai trò của của ngân sách trung ương trong hệ thống ngân sách cơ bản được đảm bảo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước, thu hẹp sự chênh lệch về phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39161
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.