Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39163
Title: EVFTA: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp kinh doanh nông sản ở Tây Nguyên
Authors: Nguyễn, Văn Đạt
Keywords: EVFTA
Cơ hội
Thách thức
Doanh nghiệp
Nông sản
Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 574 .- Tr.10-12
Abstract: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là một trong hai FTA thế hệ mới giữa 28 nước thành viên, có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay. CPTPP và EVFTA chiếm hơn 30% GDP toàn cầu, tổng giao dịch thương mại khoảng 35% thương mại toàn cầu. Thị trường EU với dân số khoảng 450 triệu người, GDP hàng năm đạt khoảng 16.000 tỷ USD. Nghiên cứu đã đi sâu phân tích các cơ hội cũng như thách thức từ EVFTA trên cơ sở đó đề xuất các nhóm giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh nông sản ở Tây Nguyên nỗ lực vươn tới những chuẩn mực quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39163
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.