Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39180
Title: Ngành Khí tượng Thủy văn 75 năm xây dựng và phát triển Nhiều thành tựu xuất sắc, viết nên trang sử vẻ vang
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Ngành Khí tượng Thủy văn 75 năm
Xây dựng và phát triển
Nhiều thành tựu xuất sắc
Trang sử vẻ vang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Tập 344+345, Số 18+19 .- Tr.31-33
Abstract: Ngày 3/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh số 41 đưa sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ Giao thông Công chính với tên gọi sở Khí tượng, đánh dấu mốc son mở đầu trong lịch sử phát triển ngành Khí tượng Thủy văn. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Ngành và vai trò quan trọng trong phát triển bền vững đất nước, ngày 17/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1821/QĐ-TTg lấy ngày 03/10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39180
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.