Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39189
Title: Xây dựng và phát triển thương hiệu Viettel - những thành công và tồn tại
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Xây dựng thương hiệu
Viettel
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.43-46
Abstract: Năm 2017 ghi nhận dấu ấn mạnh mẽ của Vìettel trên bản đồ viễn thông, đứng trong top 30 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới, đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á. Viettel đã khẳng định vai trò Tập đoàn kinh tế hùng mạnh của đất nước. Trong những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh rất thành công trên nhiều lĩnh vực như: viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị quân sự... và thành công nhất phải kể đến thưong hiệu viễn thông. Với chiến lược khác biệt hóa và triết lý 5Any (Anyvvhere, anytime, anybody, anyprice, anyapplicatíon), thương hiệu Viettel đã mang dấu ấn người Việt đến với khách hàng trong nước và quốc tế. Sự thành công của thương hiệu Viettel có sự đóng góp rất lớn của dịch vụ di động. Mạng di động Viettel xuất hiện năm 2004 đã góp phần “bình dân hóa" dịch vụ di động, phá vỡ thế độc quyền của Mobitone và Vinaphone, mang lại những lợi ích to lớn cho người dân và sự phát triển kinh tế đất nước. Với chiến lược cơ sở hạ tầng đi trước, kinh doanh theo sau Vìettel đã tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh bằng các yếu tố vùng phủ rộng, sóng khỏe, giá rẻ, các gói cước đa dạng phù hợp nhu cầu của nhiều khách hàng, mạng di động Viettel đã trở thành thương hiệu được nhiều khách hàng lựa chọn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39189
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.