Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39206
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Internet của VNPT Vĩnh Long
Authors: Cảnh, Chí Hoàng
Nguyễn, Thị Hải Bình
Keywords: Đánh giá
Hài lòng
Khách hàng
Dịch vụ internet
VNPT Vĩnh Long
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 574 .- Tr.37-39
Abstract: VNPT Vĩnh Long là một đơn vị kinh tế trực thuộc và hạch toán phụ thuộc vào VNPT Việt Nam, FiberVNN - Internet cáp quang là dịch vụ truy cập internet hiện đại nhất với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang đến địa chỉ thuê bao. Mạng cáp quang được đưa đến địa chỉ thuê bao giúp khách hàng sử dụng được đa dịch vụ trên mạng viễn thông chất lượng cao, kể cả dịch vụ truyền hình giải trí. Thông qua khảo sát 200 khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của VNPT Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 biến độc lập: Phương tiện hữu hình; Cảm thông; Tin cậy; Đáp ứng; Giá cả hợp lý có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39206
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.