Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39206
Nhan đề: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Internet của VNPT Vĩnh Long
Tác giả: Cảnh, Chí Hoàng
Nguyễn, Thị Hải Bình
Từ khoá: Đánh giá
Hài lòng
Khách hàng
Dịch vụ internet
VNPT Vĩnh Long
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 574 .- Tr.37-39
Tóm tắt: VNPT Vĩnh Long là một đơn vị kinh tế trực thuộc và hạch toán phụ thuộc vào VNPT Việt Nam, FiberVNN - Internet cáp quang là dịch vụ truy cập internet hiện đại nhất với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang đến địa chỉ thuê bao. Mạng cáp quang được đưa đến địa chỉ thuê bao giúp khách hàng sử dụng được đa dịch vụ trên mạng viễn thông chất lượng cao, kể cả dịch vụ truyền hình giải trí. Thông qua khảo sát 200 khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của VNPT Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 biến độc lập: Phương tiện hữu hình; Cảm thông; Tin cậy; Đáp ứng; Giá cả hợp lý có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39206
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.