Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39207
Title: Chuyển giao và phát triển công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu quản lý tài nguyên và môi trường
Authors: Lại, Hồng Thanh
Keywords: Phát triển công nghệ
Ứng phó với biến đổi khí hậu
Quản lý tài nguyên và môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Tập 344+345, Số 18+19 .- Tr.84-85
Abstract: Biến đổi khí hậu đã và đang tác động đến các mỏ khai thác lộ thiên ở Việt Nam, trở thành thách thức lớn đối với các mỏ khai thác khoáng sản lộ thiên. Do vậy, để đảm bảo an toàn, giảm thiểu các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây nên đến thiết bị và các công trình xung quanh, các mỏ trong quá trình khai thác cần áp dụng các giải pháp, trong đó chú trọng vào mô hình công nghệ khai thác hợp lý đối với các mỏ lộ thiên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39207
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
859.87 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.