Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39211
Title: Kinh nghiệm về tự chủ tài chính của các trường Đại học công lập ở Hoa Kỳ
Authors: Phạm, Thanh Hà
Keywords: Tự chủ tài chính
Đại học công lập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.61-65
Abstract: Trong hơn 20 năm qua, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 2008, ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các trường Đại học công lập (ĐHCL) ở Hoa Kỳ đã giảm mạnh. Việc cắt giảm ngân sách này đã ảnh hưởng mạnh đến các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là ngân sách cho nghiên cứu tại các trường ĐHCL, bình quân giảm 26% kể từ năm 2008 đến nay. Bài viết này giới thiệu về những thay đổi về nguồn thu và chi tiêu tại các trường ĐHCL ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây, những giải pháp mà các trường đã thực hiện để thích ứng trong môi trường tự chủ tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39211
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.