Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39218
Title: Sáng kiến “Một vành đai một con đường” của Trung Quốc: Những thách thức và triển vọng
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Keywords: Bẫy nợ
Chiến lược địa chính trị
Sáng kiến Vành đai Con đường
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.11-18
Abstract: Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) là một chiến lược lớn của Trung Quốc nhằm tạo vùng ảnh hưởng để trở thành một siêu cường về kinh tế và địa chính trị trên thế giới. Từ việc tìm hiểu sáng kiến BRI là gì và xem xét những thách thức đối với sáng kiến này, bài viết này đi đến một số kết luận sau: i) Thực tế cho thấy Sáng kiến Vành đai Con đường là một chiến lược mang tính địa chính trị nhiều hơn là hợp tác và phát triển toàn cầu; ii) Sáng kiến này có một quy mô rất lớn, nhưng năng lực đáp ứng của Trung Quốc, đặc biệt là nguồn tài chính, là không đủ và ngày càng khó khăn hơn sau đại dịch Covid-19 khiến Sáng kiến có nhiều khả năng thất bại; ii) Nhiều nhận định cho rằng, sáng kiến này dường như chỉ là một ý tưởng chứ không phải là một kế hoạch được thiết kế rõ ràng, và là một cái bẫy cho những nước nghèo tham gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39218
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.90.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.