Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39227
Nhan đề: Xây dựng mô hình nghiên còn hành vi mua ngẫu hứng trên mạng xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thái Hà
Vũ, Minh Đức
Từ khoá: Xây dựng
Mô hình
Nghiên cứu hành vi
Ngẫu hứng
Mạng xã hội
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 574 .- Tr.75-77
Tóm tắt: Mua ngẫu hứng là một hành vi phổ biến và độc đáo trong hoạt động mua sắm của người tiêu dùng. Hành vi này ban đầu xuất hiện trong các cửa hàng bán lẻ, sau đó là sự ra đời của internet và sự phát triển của thương mại điện tử dẫn đến sự xuất hiện của hành vi mua ngẫu hứng trực tuyến. Trong môi trường mạng xã hội, hành vi mua này đang diễn ra phổ biến, đặc biệt trên mạng xã hội Facebook đang được người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung xây dựng mô hình nghiên cứu mua ngẫu hứng trên mạng xã hội trong bối cảnh chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam thực hiện đề tài này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39227
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.