Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39248
Title: Nghiên cứu các yếu tố thành công của dự án Design and Build kết cấu thép với sự hỗ trợ của BIM
Authors: Lương, Đức Long
Lương, Khắc Tâm
Keywords: D&B
Kết cấu thép
BIM
Yếu tố thành công quan trọng
Sự thành công của dự án
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 628 .- Tr.30-35
Abstract: Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển mạnh ngành công nghiệp hiện đại, Việt Nam đang được các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài đổ vào mạnh mẽ. Đây là cơ hội thuận lợi cho việc phát triển ngành xây dựng ở Việt Nam nói chung và xây dựng công nghiệp kết cấu thép nói riêng của nước nhà. Để phù hợp với nhu cầu đầu tư, các phương pháp hỗ trợ ngành xây dựng được bổ sung cũng như áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến của thế giới. Do đó, dự án D&B Kết cấu thép với sự hỗ trợ của BIM ngày càng ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39248
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.