Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39253
Title: Dạng phá hoại của ống thép rỗng và ống thép nhồi bê tông chịu xoắn
Authors: Cao, Xuân Hùng
Lê, Bá Khánh
Cao, Văn Vui
Keywords: Dạng phá hoại
Ống thép nhồi bê tông
Ống thép rỗng
Mô men xoắn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 628 .- Tr.40-43
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả thí nghiệm dạng phá hoại của ống thép rỗng và ống thép nhồi bê tông dưới tác dụng của mô men xoắn. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng ống thép rỗng bị phá hoại ở dạng mất ổn định dưới tác dụng của mô men xoắn. Khi mất ổn định xảy ra, khả năng chịu lực của ống thép rỗng giảm đột ngột. Ngược lại, phá hoại mất ổn định của ống thép nhồi bê tông không xảy ra. Khả năng chịu xoắn và khả năng biến dạng của ống thép nhồi bê tông lớn hơn nhiều so với ống thép rỗng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39253
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.185.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.