Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39259
Title: Nâng cao chất lượng công tác dự báo, đảm bảo an ninh nguồn nước
Authors: Thanh Tâm
Keywords: Nâng cao chất lượng công tác dự báo
Đảm bảo an ninh nguồn nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Tập 344+345, Số 18+19 .- Tr.90-91
Abstract: Nguy cơ mất an ninh nguồn nước của Việt Nam là hiện hữu trong cả hiện tại và tương lai, nhất là trong bối cảnh hạn hán, xâm nhạp mặn ngày càng gia tăng và thay đổi về quy luật. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo là cơ sở để đưa ra các giải pháp trong việc quản lý, sử dụng nguồn nước hiệu quả và bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39259
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
874.28 kBAdobe PDF
Your IP: 3.221.159.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.