Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39266
Title: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán: Không ồn ào chạy theo bề nổi nhưng đáp ứng được "khẩu vị" khắt khe của độc giả về chuyên ngành Tài chính - Kế toán
Keywords: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
Tài chính - kế toán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.9-10
Abstract: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán là tạp chí có uy tín trong làng báo Việt Nam, bởi ai đã đọc Tạp chí một lần thì sẽ phải tìm đọc lần thứ hai nếu muốn có thêm kiến thức bổ trợ để tự phát triển nghề trong ngành tài chính - kế toán. Không ồn ào và chạy theo thành tích bề nổi và ganh đua thị trường, Tạp chí lặng lẽ và cần cù chuyển tải hàng loạt bài viết thành quả nghiên cứu và tư duy khoa học của đội ngũ đông đảo lãnh đạo, giảng viên và chuyên gia tài chính - kế toán trong và ngoài BTC.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39266
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.