Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39270
Title: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 15 năm xây dựng và phát triển
Keywords: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán
Xây dựng
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.11-14
Abstract: Hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, TS. Nguyễn Thị Lan, nguyên Phó Tổng biên tập, nguyên thư ký tòa soạn Tạp chí giới thiệu cùng bạn đọc bài viết khái quát về quá trình xây dựng và phát triển trong 15 năm qua của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán. Trong đó, tác giả lược qua những kết quả chủ yếu, những hạn chế và đưa ra một vài suy nghĩ mang tính định hướng cho sự phát triển của Tạp chí này trong những năm tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39270
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.