Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39271
Nhan đề: Khẳng định vị thế trong "làng Tạp chí Khoa học kinh tế"
Tác giả: Đỗ, Văn Hải
Từ khoá: Khẳng định vị thế
Tạp chí Khoa học Kinh tế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.15
Tóm tắt: Với sự sáng tạo không ngừng và quyết tâm của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên cùng các cộng tác viên, tin tưởng rằng, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, đổi mới phát triển xứng đáng là tạp chí khoa học kinh tế - tài chính, kế toán hàng đầu, là ấn phẩm khoa học uy tín...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39271
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.