Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39309
Title: Năm 2020 định vị nghề kiến trúc chuyên nghiệp tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Tất
Keywords: Định vị
Nghề kiến trúc
Chuyên nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 305 .- Tr.44-47
Abstract: Đại hội Hội KTS Việt Nam khóa X (năm 2020), có thể khẳng định là đại hội bản lề của giới KTS Việt Nam, ít nhất là ở góc độ pháp lý. Luật Kiến trúc, có nội hàm quan trọng về hành nghề KTS, chính thức đi vào cuộc sống kể từ ngày 1/7/2020. Luật Kiến trúc nhằm Luật hóa trách nhiệm và quyền tổ chức chịu trách nhiệm trước cộng đồng của giới KTS hành nghề tư vấn kiến trúc chuyên nghiệp ở "Việt Nam". Sự đổi mới môi trường hành nghề chắc chắn cần một thái độ mới tương thích, để có chất lượng làm nghề hiệu quả nhất, không chỉ riêng giới KTS, mà còn từ nhiều phía. Tuy nhiên, ở đây, sẽ suy xét riêng từ góc độ của KTS chuyên nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39309
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.