Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3931
Title: Tổng hợp 2-Methylketone nhờ cải biến biến dưỡng tế bào vi khuẩn
Authors: Mai, Huỳnh Hạnh Phúc
Đinh, Minh Hiệp
Keywords: 2-methylketone
Kỹ thuật biến dưỡng
Methylketone synthase
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;Số 59 .- Tr.45-53
Abstract: 2-Methylketone là chất tạo hương quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm. Ở thực vật, 2-Methylketone là chủ yếu có vai trò giúp cây trồng đối kháng với sâu hại. Gần đây, 2-Methylketone còn được xem là nguồn nguyên liệu tiềm năng cho sản xuất năng lượng sinh học. Việc khám phá ra hai gene methylketone synthase 1 (ShMKS1) và methylketone synthase 2 (ShMKS2) mã hóa cho hai enzyme chính tham gia trong sự sinh tổng hợp methylketone ở loài cà chua dại Solanum haveochaites và những gene tương đồng với chúng ở một số loài thực vật khác đã tạo nguồn gene cho nghiên cứu cải biến vi sinh vật nhằm tạo ra những chủng mới có khả năng sinh tổng hợp methylketone. Trong bài báo này, một số kết quả đạt được bước đầu trong nghiên cứu kỹ thuật biến dưỡng (metabolic engineering) hướng đến tối ưu hóa khả năng sản xuất methylketone nhờ vi khuẩn được cập nhật và phân tích. Trên cơ sở đó, chúng tôi bàn luận về những cơ hội và thách thức đi kèm, đồng thời thảo luận về một số đề xuất cải tiến cho các nghiên cứu tiếp theo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3931
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_661.69 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.