Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39325
Title: Xô Viết Nghệ - Tĩnh sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Xô viết Nghệ-Tĩnh
Sức mạnh quần chúng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Tập 359, Số 10 .- Tr.3-7
Abstract: Xô viết Nghệ - Tĩnh, đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931, là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân. Nhân kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ-Tĩnh (9-1930 - 9-2020), ngày 6-9-2020, tại tỉnh Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Xô viết Nghệ-Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử". Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng trích đăng Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39325
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.