Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39337
Title: Đồng chí Phạm Hữu Lầu - cuộc đời hoạt động và những đóng góp cho cách mạng
Authors: Trần, Trọng Thơ
Keywords: Phạm Hữu Lầu
Cuộc đời hoạt động
Đóng góp cho cách mạng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Tập 359, Số 10 .- Tr.69-76
Abstract: Đồng chí Phạm Hữu Lầu (bí danh và tên gọi khác là Lộ, Nguyễn Văn Tư, Tư Lộ; sinh năm 1906, mất năm 1959). Đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời An Nam Cộng sản Đảng (11-1929), ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (sau khi Đảng ra đời, năm 1930), Lâm thời Chấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam ở Nam Kỳ (1930), Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (10-1954) và Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, sau khi đồng chí Lê Duẩn ra Bắc (5-1957). Đồng chí 2 lần bị thực dân Pháp bắt giam tại nhiều nhà tù, trại giam, trong đó có nhà tù Côn Đảo. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hữu Lầu luôn giữ vững khí tiết người cộng sản, có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39337
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.